Product Renewal and Service

Ürün Yenileme ve Bakım Hizmeti

Çevresel faktörler, su kalitesi ve kullanım koşullarından dolayı eskimiş ve yıpranmış ürünler ev ya da binadaki çatınızdan sökülerek, fabrikamızda gerekli parçaları yenisi ile değiştirilerek yenilenir ve ev ya da binanıza aynı gün teslim edilerek yeniden monte edilir.

Kemal Paralik Metal İşleri Ltd. yenileme, bakım ve hizmet prosedürlerinde, tüm örgütsel düzenlemelere ve yasalara uygunluğu garanti eder. Hizmetlerimiz etkin ve zamanına uygun olarak gerçekleştirildiğinden işinize ya da evinize en düşük seviyede rahatsızlık verilir.

Su kaçağı gibi basit problemlerden işlev bozukluğu tamiratına kadar her şeyin üstesinden gelebileceğinden müşterilerimiz hizmet ekibimize güvenle başvurabilirler. Hizmet ekibimiz, tüm müşteri ürünlerinin ve sistemlerinin, zamanında işlevsel olarak eski haline getirileceğini garanti eder.


Hasar görmüş, yıpranmış veya eski ürünler
Demonte edilir
Atölyelerimizde elden geçirilip yenilenir
Ve yerine teslim edilerek,
yeniden monte edilir