Kemal Paralik Metal İşleri Ltd. pazardaki lider pozisyonunu devam ettirmek için sosyal sorumluluk yaklaşımını ve temel yetkinliklerini güçlendirmek için çalışır.

Kaliteli hizmet ve ürün sağlama taahhüdü firmanın yeni teknolojilere ve sistemlere yenilikçi ve aynı zamanda sosyal ve çevresel değerlere de korumacı bir yaklaşım benimsemesine olanak sağlamıştır. Bu duyarlı yaklaşım katıldığımız ve destek sağladığımız bir çok sosyal sorumluluk ve çevresel bilinç projelerine yansımıştır.


Vizyonumuz

Güneş enerjisi pazarında bir dünya markası olmak için sosyal ve çevresel değerlere saygı göstererek,
deneyimlerini paylaşarak rekabet edebilirliğini geliştirmektir.